Selasa, 25 November 2014

APA ITU HADIS QUDSI?


Saya bukan seorang yang menidakkan pembelajaran agama melalui internet seperti yang dilakukan Gen Y, sebaliknya saya sendiri banyak juga merujuk fatwa dan hukum agama dari tok guru Google. Ia sumber yang pantas dan memudahkan kehidupan. Tetapi saya tidak juga sokong cara rujukan sepenuhnya dan kaedah membina keputusan membabitkan agama berdasarkan dari internet mentah-mentah. Kita perlu mencari guru yang mursyid yang boleh dipertanggungjawab atas hujahnya dan juga bertanggungjawab ke atas iktikad muridnya.

Saya pernah membaca sebuah kitab tauhid yang menyebut iktikad seorang guru yang akan dinilai di akhirat nanti jika muridnya tidak mampu menjelaskan kewujudan Allah SWT kepada orang lain walaupun dia yakin sebenar-benar hati akan keesaan Tuhan.

Contoh bahayanya internet jika anda tidak membuat kajian lanjut dan rujukan kepada guru. Seperti anda membaca apa yang saya nukilkan dalam blog ini kerana berpendapat saya seorang yang celik agama. Padahal saya juga seorang yang jahil dan sekadar berkongsi kisah hidup saya buat sesiapa yang sudi membacanya. Dalam masa yang sama saya cuba menyampaikan kenyataan-kenyataan islah melalui cara saya yang tersendiri dan daif ini.

Apa yang saya ingin kongsikan malam ini adalah mengenai hadis qudsi. Jujur saya katakan, saya baru tahu apakah hadis Qudsi 3 hari lalu, melalui tok guru Google dan Wikipedia. Sebelum ini hanya faham mengenai hadis ahad, hadis sohih, hadis palsu, hadis doif. Begitu lama persoalan apakah itu hadis Qudsi bermain di dalam minda tetapi asyik terlupa untuk saya bertanya pada yang ahli. Akhirnya persoalan itu sedikit sebanyak terjawab. Bagi yang tidak tahu macam saya, jom ambil tahu sikit;

Hadis ( الحديث ) Segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, atau karaktor, kemudian Qudsi ( القدسي ) secara bahasa diambil dari kata quddus, yang artinya suci. Disebut hadis qudsi, kerena perkataan ini dinisbahkan kepada Allah, القدس al-Quddus, yang artinya Dzat Yang Maha Suci.

Secara istilah (terma) adalah sesuatu (hadis) yang dinukil kepada kita dari Nabi Muhammad yang disandarkan kepada TuhanNya. Secara ringkas dikatakan hadits qudsi adalah perkataan Nabi Muhammad, tentang wahyu Tuhan yang diterimanya secara langsung.

Perbezaan antara hadits qudsi dan al-Qur`an di antaranya adalah:

Bahwa lafaz dan makna al-Qur`an berasal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sedangkan hadis qudsi tidak demikian,yakni maknanya berasal dari Allah namun lafaznya dari nabi.

Membaca al-Qur`an dikira sebagai suatu ibadah sedangkan hadis qudsi tidak demikian.

Hadis qudsi adalah wahyu Tuhan yang diterima Nabi Muhammad secara langsung, TANPA perantaraan malaikat Jibril. Sehingga tidak ada kata qul (katakanlah) diawal kalimat dan Allah membahasakan diri-Nya dengan sebutan AKU. Manakala Al Qur'an adalah wahyu Tuhan yang diterima Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sehingga Jibril membacakan wahyu dengan permulaan kata qul dan Jibril membahasakan Tuhan dengan sebutan nama-Nya, Allah (dan Asmaul Husna lainnya).

Hadis qudsi memakai kata nama (orang pertama/Aku), sedang Al Qur'an memakai kalimat orang ketiga.

Hadis qudsi diturunkan secara khusus kepada Muhammad sebagai nabi, sehinggga tidak disebar meluas untuk umum kerena ia bersifat peribadi. Hanya beberapa orang sahabat paling rapat sahaja yang menerimanya.

Sedangkan Al Qur'an diturunkan kepada Muhammad sebagai rasul dan wajib baginya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia.

Demi kesucian Al Qur'an, hadis qudsi dan Al Qur'an tidak disatukan dalam satu mushaf. Hadis qudsi dibiarkan berdiri sendiri dan tidak pernah dibukukan secara rasmi.

Jumlahnya hadis qudsi yang diketahui adalah kurang dari 200. Hadis qudsi sebenarnya adalah untuk Muhammad secara peribadi bukan sebagai rasul, maka baginda pun "pilih-pilih" dalam memberikannya kepada sahabat-sahabatnya. Hanya sahabat-sahabat yang mempunyai kecerdasan tinggi sahaja yang menerimanya kerana ia bukan untuk perkongsian umum. Hingga kini pun masih banyak kalangan umat Islam yang tak mampu menerima "kebenaran" hadits qudsi oleh kerana ketinggian kandungannya.

Di antara buku yang paling masyhur mengenai hadis qudsi adalah kitab Al-Ithâfât as-Saniyyah Bi al-Ahâdîts al-Qudsiyyah karya 'Abdur Ra`uf al-Munawiy. Di dalam buku ini terkumpul 272 buah hadis. Sebenarnya hadits qudsi tidak pernah dibukukan sebagaimana Al Qur'an yang dibukukan secara rasmi pada zaman Khalifah Utsman dengan nama Al Qur'an Mushaf Utsmani (bermakna jika ada Al Qur'an di luar itu maka itu adalah Al Qur'an palsu). Hadis qudsi tersimpan oleh sahabat nabi dihati dan disampaikan dari mulut ke mulut dan diwarisi oleh orang-orang tertentu pula. Sebagaimana Abu Hurairah berkata, "Aku menerima sekantung ilmu dari Rasulullah. Separuh kantung aku bagikan kepada kamu semua dan separuhnya lagi aku simpan buat aku sendiri. Kerana jika yang separuh lagi itu aku bagikan juga, nescaya kalian akan mengkafirkanku dan menggantungku."

Untuk memahami hadis qudsi perlu terlebih dahulu memahami struktur insan, kerana pemahamannya sangat rapat dengan struktur diri kita ini.

Mengapa tidak ada dalam Al-Quran?

Kerana hadis qudsi bukan termasuk dalam wahyu Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk umum bagi seluruh alam semesta dan umat manusia. Al-Quran adalah undang-undang dasar. Sudah tentu terlalu banyak dialog para Nabi dengan Allah yang sifatnya peribadi dan bukan untuk seluruh umat. Jika kita perhatikan, kalimat-kalimat Allah dalam hadis-hadis Qudsi itu lebih lembut dan mesra. Sedangkan dalam ayat-ayat Al-Quran terlihat lebih tegas dan umum.

Hadith Qudsi turut dinamakan Hadith Ilahi atau Hadith Rabbani. Wallahhu A’lam.


 " Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah r.a. katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bukan darinya adalah tertolak ', ~ diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. 

Dan pada riwayat yang lain oleh Imam Muslim : " Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak dari perintah kami, maka ia adalah tertolak. "

1 ulasan: